Chính Sách Cài Đặt Phần Mềm

Để sử dụng Phần mềm MKT (PM MKT), bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi. Bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Phần mềm MKT (PM MKT), đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là […]

Chính Sách Bảo Hành

Phần mềm MKT bảo hành, bảo trì như thế nào? Phần mềm MKT (PM MKT) là sản phẩm phần mềm online nên khách hàng không cần phải lo lắng về công tác bảo hành, bảo trì trong suốt quá trình sử dụng. Ngay khi phần mềm có tính năng, phiên bản mới, hoặc update các […]

Chính Sách Bảo Mật

Phần mềm MKT luôn hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng như thế nào trong quá trình trải nghiệm sản phẩm. Phần mềm MKT cam kết những thông tin này sẽ được bảo mật […]

Điều Khoản Sử Dụng

I – Chính sách bảo mật 1. Về thông tin khách hàng cung cấp để sử dụng bản quyền phần mềm Để có thể sử dụng đầy đủ các phần mềm chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau để phục vụ việc hỗ trợ và lưu giữ bản quyền phần mềm gồm: […]